✨ جلسه ی هماهنگی با نظام مهندسی جهت تعدیل تعرفه طراحی و نظارت ساختمان با حضور فرماندار محترم ، شهردار محترم و ریاست نظام مهندسی ساختمان ✨

✨ جلسه ی هماهنگی با نظام مهندسی جهت تعدیل تعرفه طراحی و نظارت ساختمان با حضور فرماندار محترم ، شهردار محترم و ریاست نظام مهندسی ساختمان ✨

1397/10/11 12:3


از نظرات خود ما را بهره مند کنید
نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :